AGENDA

01

Keynote –

Så här får du

igenom beslut

Göran Persson, fd statsminister

Göran Persson är en ledarprofil som personifierar framgångsrikt beslutsfattande. Han har befunnit sig i roller där många har försökt påverka de beslut han fattat.

05

 

Att skapa strategier

som driver beslut

Peter Kimber, vd, Visual Strategy

En strategi fungerar som ett ramverk för beslut. Men det finns många missuppfattningar runt vad en strategi är och hur den tas fram

08

 

Det här förväntar jag mig av arkitekterna

Anna Martinkari, CDO, Marginalen Bank

Det finns inte en bransch idag som inte påverkats av digitalisering. Teknik, styrning, kultur och arbetssätt - allt och alla kommer att behöva anpassa sig för att på bästa sätt kunna nyttja alla möjligheter som växer fram.

10

Keynote –

Architects as

Business and Government Leaders

Paul Preiss, president, Iasa Global

The transformation of business and society from traditional models to digital models and a technology-led life has both businesses and governments scrambling to understand how a fully digital world will function.

ITARC 2017

Start 09:00 med registrering från 08:30. Kvällsmingel från 17:30.

Moderatorer är Eva Kammerfors och Daniel Akenine

 

02

Keynote –

The Future of
the Architect role

Jeff Scott, President, Business Innovation Partners

Business leaders are just now beginning to see the value as business architects move into more business centric roles and begin to shed their IT-centric points of view.

Paus

03

 

Konsumenttrender som påverkar affärsbeslut

Rebecka Cedering Ångström, researcher and senior advisor, Ericsson ConsumerLab

Idag är det konsumentmarknaden som driver teknikutvecklingen. Det innebär att konsumenttrender påverkar beslut om affärsutveckling utmed hela förädlingskedjan. Beslut om affärsutveckling kräver i sin tur arkitekturella beslut.

Lunch

04

I soffan

Daniel Akenine samtalar med Jeff Scott, Rebecka Cedering Ångström, Anna Martinkari och Paul Preiss.

CIO, CDO, DPO, PO, chefsarkitekt, affärsarkitekt, lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt…

Vilka får i framtiden mandat att besluta om vad?

06

Scenarieanalys som verktyg för att påverka

Bobo af Ekenstam, Docere

Scenarieanalys är en metod för att hitta alternativa bilder av framtiden. Strukturerade scenarioanalyser är effektiva för att få fram både  beslutsunderlag och förståelse för beslut.

Paus

07

Så här får du

igenom teknikbeslut

Sven-Håkan Olsson, Definitivus

Många är inblandade i beslut om till exempel arkitekturer, plattformar, middleware och molninfrastrukturer. Ofta ska beslutsfattare övertygas att ta tekniska beslut de inte förstår konsekvenserna av.

09

Arkitekten som isbrytare

Anita Jansson, Forefront

Brukar du som arkitekt ha svårt att få gehör för att använda arkitektoniska modeller och metoder för att hantera utmaningar och fatta kloka beslut? Finns det exempel på när arkitekter gjort skillnad?

10-year anniversary party

Om du är intresserad av utställar/sponsorplats kontakta Christina Ekstrand på 08-510 638 89 eller christina.ekstrand@dfkompetens.se.